Ara
Ara

Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA METNİ

OĞUZ BENLİOĞLU AKADEMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“OBA” ya da ‘‘Şirket’’) tarafından sunulan Aydınlatma Metnini okudum.

Aydınlatma Metni çerçevesinde verilen;

Ayrıca yukarıda sayılan ilgili kanun maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerin sağlanması adına zorunlu olmayan;
İletişim Bilgileriniz (Telefon Numarası, E-posta Adresi),
İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP adresi bilgileri)
açık rızanızı vermeniz halinde sizlerle iletişime geçilerek hizmetlerimize ilişkin haberlere, bilgilere ve güncellemelere, tekliflerimize ve özel etkinliklerle ilgili ve ilginizi çekebilecek diğer pazarlama unsurlarını gönderme, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilme, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilme, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirme ve çeşitlendirme amaçlarıyla açık rızanıza (KVKK md. 5/1) dayanılarak işlenmektedir.

bilgisi kapsamında yukarıda sayılan kişisel verilerimin yukarıda sayılan amaçlarla ve
Tarafıma destek hizmetinin sağlanması,
Çağrı merkezi, sosyal medya veya sair kanallar aracılığı ile ileteceğim  sorun ve şikâyetlerin çözümlenmesi,
İlettiğim soruların yanıtlanması; talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası, tarafımdan gelen taleplerin ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve bu amaçla ilgili iş birimleri ve taraflarla gereken çalışmaların koordine edilmesi, planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ediyorum.

İşbu Açık Rıza Metni gereğince verdiğim açık rızayı özgür irademle açıkladığımı, bu rızanın belirli bir konuya ilişkin olduğunu, neye rıza verdiğimi ve rızamın sonuçları üzerinde tam bir bilgi sahibi olduğumu, bilgilendirmenin veri işleme faaliyeti öncesinde yapıldığını kabul ve beyan ederim. OBA tarafından internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden tarafıma sunulan işbu Açık Rıza Metni’ni online sistemler üzerinden onaylayarak imzaladığımı beyan ederim.

Kişisel verilerimin OBA tarafından güncel tutulabilmesi için kişisel verilerim ile ilgili değişiklik meydana gelmesi halinde OBA’yı derhal bilgilendireceğimi, OBA ile ilişkin olduğu sürece veya OBA’nın işlettiği platformları kullandığım süre boyunca erişim olan herhangi bir kişisel veriyi işleme alırken KVK Kanunu başta olmak üzere sair mevzuata ve OBA’nın kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin politikalarına, standartlarına ve prosedürlerine uygun hareket edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu metin ile vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum.